onsdag den 10. oktober 2012

 Tro ikke, hvad du har hørt.

- Tro ikke på traditionen, fordi den er blevet overlevereret gennem mange generationer.

- Tro ikke på noget, som er blevet omtalt mange gange.

- Tro ikke, fordi de nedskrevne udsagn hidrører fra en eller anden gammel vismand

- Tro ikke på gætværk

- Tro ikke på autoriteter eller lærere eller de ældste.

Men når det efter omhyggelig iagttagelse og analyse stemmer overens med forstanden og vil gavne alle uden undtagelse, så acceptér det og lev efter det.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar